História klubu

Klub vznikol v roku 1942 pod názvom ŠK Dubnica nad Váhom. Klub zakladali F. Jelínek, F. Stuchlík, J. Bartoň, M. Mládek, A. Szabo, J. Zvončík a J. Mandúch. Vedúcim mužstva bol J. Bartoň. Prvým historickým stretnutím Dubnice bol zápas v roku 1942 s Obchodnou akadémiou Trenčín. Stretnutie sa skončilo víťazstvom Dubničanov 2:1.

Výstavba zimného štadióna

Koncom šesťdesiatych rokov sa začalo v Dubnici nad Váhom s prípravami výstavby zimného štadiónu. Vo vybranej lokalite sa urobili potrebné terénne úpravy a prebehlo majetkoprávne vysporiadanie. Na projekte s celkovým rozpočtom 20 miliónov korún spolupracovali najväčšie firmy v meste ZŤS, ZVS, Stavoindustria, ale aj organizácie výrobnej či spoločenskej sféry v rámci Dubnice nad Váhom. Pracovalo sa na výstavbe murovaného objektu, šatní, toaliet a iných priestorov, ktoré boli potrebné pre fungovanie zimného štadiónu. Po dodaní strojného zariadenia a jeho zabudovaní bol zhotovený betónový povrch, ktorý bol dokončený počas jedného dňa. Vďaka pánovi Aladárovi Szabovi, ktorý mal na starosti projekčne a kapacitne pripraviť prestavbu a výstavbu Dubnice, do čoho patrilo aj zriadenie všešportového areálu, do ktorého patrila aj výstavba zimného štadiónu, obdržala samospráva 4 milióny Kčs a vo výstavbe sa mohlo pokračovať. Boli prevedené výkopové práce na zabetónovanie pätiek pre uchytenie železných podpier. Tiež sa robila projektová dokumentácia železnej konštrukcie. Počas letných mesiacov nastúpili pracovníci na jej montáž. ZŤS zabezpečila na úpravu ľadu rolbu. Aby mal zimný štadión dostatok vody, tak sa urobil pomocný vrt s 2l/s úžitkovej vody v blízkosti zimného štadiónu. Zimný štadión bol zastrešený v roku 1980. Už v roku 1979 sa začalo s projektovou prípravou na dobudovanie vnútorného vybavenia štadiónu s rozpočtom 5 miliónov Kčs. Práce na zimnom štadióne boli ukončené do roku 1982.

 

Názvy klubu od jeho vzniku

1942 - ŠK Dubnica nad Váhom

1949 - Sokol Škoda Dubnica nad Váhom

1952 - DŠO Spartak Dubnica nad Váhom

1961 - Spartak SMZ Dubnica nad Váhom

1978 - Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom

1992 - CAPEH Dubnica nad Váhom

1993 - HK Spartak Dubnica nad Váhom

2000 - HK Dubnica nad Váhom

2007 - MHK Dubnica nad Váhom

2020 - HK Spartak Dubnica nad Váhom

 

Športové úspechy

1978/79 - Víťaz 1. slovenskej národnej hokejovej ligy

1979/80 - Víťaz 1. Slovenskej národnej hokejovej ligy

1993/94 - Víťaz 1.hokejovej ligy SR

1998/99 - Víťaz 1.hokejovej ligy SR

2003/04 - Víťaz 1.hokejovej ligy SR

 

Dubnický hokej na ceste za svojím prvým vrcholom .

Umiestnenia v jednotlivých sezónach

 

Česko-Slovensko

Česko-Slovensko 1. slovenská národná hokejová liga - 23. ročníkov

1. miesto: 1978/79, 1979/80

2. miesto: 1977/78, 1984/85

3. miesto: 1972/73, 1973/74, 1975/76, 1976/77, 1983/84, 1987/88, 1988/89, 1989/90

4. miesto: 1985/86

5. miesto: 1971/72, 1980/81

6. miesto: 1982/83, 1986/87, 1991/92

7. miesto: 1970/71, 1974/75

8. miesto: 1990/91, 1992/93

10. miesto: 1981/82

 

Česko-Slovensko 2. slovenská národná hokejová liga - 8. ročníkov

 

1. miesto: 1963/64 (skupina stred), 1964/65 (skupina stred), 1965/66 (skupina stred), 1966/67 (skupina stred), 1969/70 (skupina západ),

4. miesto: 1968/69 (skupina západ)

 

Slovensko

 

Slovensko Slovnaft extraliga - 4 ročníky

8. miesto: 1994/95, 1995/96, 1996/97

10. miesto: 2004/05

 

Slovensko 1. hokejová liga SR - 8 ročníkov

1. miesto: 1993/94, 1998/99, 2003/04

2. miesto: 2002/03

3. miesto: 1997/98

6. miesto: 2001/02

9. miesto: 1999/00, 2000/01

 

Slovensko 2. hokejová liga (Slovensko) - 7 ročníkov

1.miesto: 2013/14 (skupina západ) a celkový víťaz 2. hokejovej ligy, 2016/17 (skupina západ) a celkový víťaz 2. hokejovej ligy

2. miesto: 2009/10 (skupina stred)

3. miesto: 2008/09 (skupina západ), 2010/11 (skupina stred), 2014/15 (skupina západ)

4. miesto: 2007/08 (skupina západ), 2012/13 (skupina západ)

7. miesto: 2011/12 (skupina západ)