ZLEPŠENIE PODMIENOK PRE MLÁDEŽ V RÁMCI ŠKOLY KORČUĽOVANIA

Projekt financovaný z Participatívneho-komunitného rozpočtu z TSK.

V lete sme 2023 sme sa rozhodli vypracovať projekt v rámci financovania z participatívneho komunitného rozpočtu TSK.

Cieľom projektu bolo prostredníctvom zakúpeného materiálno-technického vybavenia skvalitniť podmienky pre rozvoj mladých talentov a ich komplexný vývoj.

Projekt „Zlepšenie podmienok pre mládež v rámci školy korčuľovania“ je určený najmä pre detičky z Trenčianskeho kraja, ktoré sa chcú naučiť korčuľovať.

Organizácia prebieha raz za týždeň na zimnom štadióne, kde sú dostupní tréneri a detičkám sa plnohodnotne venujú, učia ich nové zručnosti, stabilitu a koordináciu tela.

Ide o aktívne zapojenie detí a mládeže do športu, zlepšiť vnímanie na šport a ukázať, o čom šport naozaj je. O určenie vlastných cieľov v živote a posúvať sa čo najlepším smerom aj vďaka športu.

S organizáciou sa začalo už v roku 2021. Postupne sa prihlasovalo čoraz viac detičiek, projekt mal úspech a rozhodli sme sa pre tradíciu a to, každú nedeľu organizovať školu korčuľovania. Prebieha hodina ľadu, kde tréneri učia detičky korčuľovať. Samozrejme sú prítomní aj rodičia, ktorí svojim detičkám pomáhajú priamo na ľade, ak detičky ešte nevedia vôbec korčuľovať. Škola korčuľovania je určené pre detičky od 4 rokov, no môžu prísť aj mladšie, keďže priamo rodičia môžu svojim detičkám napomáhať. Našou víziou bolo, aby detičky nesedeli doma a vyvíjali svoje zručnosti, koordináciu tela a stabilitu.


Fotogaléria