Pravidlá pre pohyb na zimnom štadióne

Vážení rodičia,

 

     dovoľujeme si Vás informovať, že od pondelka t.j. 31.8.2020 sa postupne začne športová príprava na našom zimnom štadióne.

     Tréningový proces vrátane samotného pobytu v priestoroch Zimného štadióna bude prebiehať v súlade so všeobecnými pokynmi “Opatrení pri organizácií športovej činnosti v ľadovom hokeji COVID-19“, ktoré pripravil Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH).

     Je našou absolútnou prioritou popri zabezpečení kvalitných tréningov pre Vaše deti, ochrániť každého nášho zverenca pred šírením ochorenia.

     V tejto súvislosti Vás chceme požiadať, aby ste sa vyvarovali cestovaniu do zahraničia a vyhýbali sa akciám s medzinárodnou účasťou. V prípade, že sa zúčastníte takejto aktivity odporúčame 5 dňovú karanténu a následný návrat do tréningového procesu.

    Hráč ak bude preukazovať jeden príznak z nasledovného zoznamu, sa nebude môcť zúčastniť tréningového procesu.

  • horúčka nad 38°C
  • kašeľ
  • sťažené dýchanie
  • bolesť svalov
  • bolesť hlavy
  • únava, malátnosť
  • strata čuchu a chuti

 

     Taktiež je povinnosťou všetkých rodičov vyplniť a podpísať čestné prehlásenie o tom, že Vaše dieťa nevykazuje žiadne príznaky ochorenia COVID-19, bez ktorého sa nebude môcť hráč zúčastniť na tréningovom procese. Čestné prehlásenia boli distribuované všetkým trénerom.

 

Vstup na zimný štadión je povolený len hráčom, zamestnancom, trénerom a vedúcim družstva s prekrytím horných dýchacích ciest!!!

 

 

Vstup rodičov na zimný štadión bude umožnený nasledovne

 

Vstup rodičov aj detí je povolený na zimný štadión len s prekrytím horných dýchacích ciest. Pri vstupe má povinnosť každý použiť dezinfekčný prostriedok na ruky. Hráči si môžu dať rúško dole v kabíne a počas tréningovej jednotky. Rodičia majú rúško počas celej doby povinne.

 

Ročník 0,1,2 – dieťa v sprievode max. jedného rodiča 30 minút pred tréningovou jednotkou. Na tréning príde dieťa oblečené komplet vo výstroji, bez korčúľ. V kabíne následne rodičia obujú a utiahnu korčule. Následne odprevadia 5 minút pred začatím tréningu na ľade, dieťa k ľadovej ploche a usadia sa na tribúnu v šachovnicovom sedení. Pri ľadovej ploche sa snažia dodržať 2 metrové rozostupy. Po ukončení tréningového procesu max do 15 minút opúšťajú priestory zimného štadióna.

 

Ročník 3+4 – hráči sa schádzajú podľa pokynu trénera pred hlavným vchodom. Kde ich tréner, prípadne ním poverená osoba odvedie následne do kabíny. Rodičia majú povolený vstup 15 min. pred začiatkom tréningu na zimný štadión, aby upravili deťom výstroj a utiahli korčule. Následne opúšťajú vnútorné priestory zimného štadiónu. 30 minút po ukončení tréningového procesu, tréner vyvedie hráčov pred zimný štadión, kde si ich vyzdvihnú rodičia.

 

Ročník 5+5+7+kadeti+dorast - hráči sa schádzajú podľa pokynu trénera pred hlavným vchodom.  Kde ich tréner, prípadne ním poverená osoba odvedie následne do kabíny.

 

Iba takto dokážeme zabrániť šíreniu ochorenia a prispieť k bezproblémovému priebehu prípravy našich hráčov.

Ďakujeme že ste zodpovedný a veríme, že spolu to zvládneme.

 

Vzhľadom na to, že pravidlá pri organizovaní športových podujatí sa môžu meniť operatívne podľa situácie, tieto budú vždy aktualizované pred každým zápasom.

 

S úctou

 

                                                                                                          Július Prekop

                                                                                               Prezident HK Spartak Dubnica