NÁŠ TRÉNER RIADITEĽOM ŠPORTOVEJ ŠKOLY PAVLA DEMITRU

Od 1. novembra 2019 sa novou hlavou Základnej školy s materskou školou Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom stal pedagóg a športový tréner Oto Bača. Výberová komisia ho na základe druhého vyhláseného konania na obsadenie tejto pozície odporučila na vymenovanie do funkcie. Dnešným dňom tak primátor mesta Peter Wolf urobil osobne na pôde základnej školy v prítomnosti pedagogických i nepedagogických zamestnancov. „Dlhšie som sa rozhodoval, či sa o funkciu riaditeľa uchádzať. V jej zamestnancoch, žiakoch i celkom kolektíve však vidím veľký potenciál a verím v jeho naplnenie. Myslím si, že bez pomoci a súdržnosti kolektívu riaditeľ toho veľa nezmôže. Preto verím, že spoločnými silami sa nám podarí škole pomôcť napredovať,“ prihovorila sa kolegom nová hlava školy. Svoju podporu mu vyjadril aj dubnický primátor: „Teším sa, že škola má nového riaditeľa. Oto Bača je mladý človek plný elánu, športovec a pedagóg. Verím, že keď skĺbi všetky svoje doterajšie profesijné skúsenosti, tak sa mu podarí školu posunúť vpred a naplniť všetky svoje plány a vízie.“ 

Oficiálne vymenovaného nového riaditeľa školy sme sa spýtali na jeho víziu riadenia tejto inštitúcie. „Mojou prioritou je, aby sme sa vo vzdelávacích výsledkoch dostali minimálne na úroveň ostatných dubnických základných škôl. To je pre mňa prvoradé. Samozrejme, budeme pracovať na tom, aby sme rozvíjali dobré podmienky pre všetky športy na škole. Zároveň plánujeme zriadiť školský športový klub, do ktorého by sme chceli zaradiť aj gymnastiku,“ vysvetlil riaditeľ školy Oto Bača. Zároveň dodal, že mnohé z detí do školy dochádzajú na kolobežke, takže k plánom školy pod novým vedením patrí aj vytvorenie stojiska pre tento druh dopravného prostriedku, tzv. kolobežkáreň.

Škola chce tiež pokračovať v nastolenom trende kvalitnej organizácie viacerých podujatí, a to od školskej burzy až po mnohé športové súťaže. Novinkou je aj spolupráca s partnerským mestom Dubnice nad Váhom – ruským Jaroslavľom. Uplynulý mesiac školu Pavla Demitru navštívila delegátka z Jaroslavľa a s vedením sa rozprávala o spolupráci na úrovni škôl, konkrétnejšie 9. ročníkov. V rozhovoroch sa zatiaľ načrtli plány na vzájomnú výmenu skúseností a inšpirácií v oblasti výchovno-vzdelávacieho systému a výmenných pobytov žiakov najvyšších tried.

Predchádzajúci riaditeľ školy Ferdinand Brunovský odišiel na dôchodok k 31. augustu 2019. V čase, kým mesto hľadalo nového riaditeľa, poverená riadením školy s menom Pavla Demitru bola zástupkyňa Jana Košinárová. Novovymenovaný riaditeľ školy sa zároveň v súlade so zákonom vzdá funkcie poslanca mestského zastupiteľstva.

 

Zdroj: Mesto Dubnica