Mesto podáva pomocnú ruku dubnickému hokeju

Zo schválenej dotácie od mesta Dubnica nad Váhom pre Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom pre rok 2019 už bola uhradená suma presahujúca 135-tisíc eur. Zmenou uznesenia z 27. marca 2019 mestské zastupiteľstvo znížilo schválenú dotáciu pre klub o zatiaľ neuhradených približne 14-tisíc eur. Následne poslanci odobrili zmluvu o spolupráci pri výkone športovej činnosti, predmetom ktorej je vzájomná spolupráca a pomoc mestskému hokejovému klubu pri zabezpečení udržania ľadového hokeja v meste. „Dôvodom pre uzatvorenie zmluvy sú skutočnosti, ktoré sa udiali v roku 2019. MHK Dubnica nad Váhom sa nie vlastnou vinou dostal do exekučného konania, čím sa bežný chod a fungovanie MHK Dubnica nad Váhom stal ohrozeným. Nakoľko máme ako mesto záujem rozvíjať ľadové športy v našom meste, rozhodli sme sa klubu pomôcť,“ vysvetlili viceprimátor mesta pre oblasť športu Adrián Gazdík.

Mesto Dubnica nad Váhom na základe uzatvorenej zmluvy za súčinnosti MHK Dubnica nad Váhom zabezpečí a utvorí podmienky na nerušený výkon športovej činnosti v oblasti ľadového hokeja v meste a činnosti MHK Dubnica nad Váhom v súlade so zákonom. „Chcem vyzdvihnúť nové vedenie klubu, ich záujem a snahu, aby hokej postavili na nohy a aby naozaj fungoval. V súvislosti s touto ich snahou sa snažíme klubu pomôcť čeliť krízovej situácii, ktorá v ňom nastala nie zavinením vedenia klubu. Prajem im veľa síl, aby to zvládli a vydržali a mali možnosť všetkým ukázať, že ich snaha má hmatateľné výsledky,“ uzatvoril primátor mesta Peter Wolf. Podporu MHK Dubnica nad Váhom vyjadril pri svojej poslednej návšteve v Dubnici nad Váhom aj prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan.

 

Autor: Mgr. Veronika Rezáková