DARUJ 2 % Z DANÍ

HK Spartak o.z. za účelom podpory aktivít spojených s rozvojom hokeja, predovšetkým mládežníckeho hokeja, si vás dovoľuje touto cestou poprosiť o poukázanie 2% z vašich daní hokejovému klubu HK Spartak Dubnica o.z.

Cieľom je vybudovať a sfunkčniť systém trvalej podpory talentovaných hokejistov.

Vy môžete rozhodnúť, kam poputujú vaše 2%.

Ďakujeme.

 

Potrebné tlačivá

Dokument č.1 - VYHLÁSENIE

Dokument č. 2 - POTVRDENIE